Program

Čt 18. 4.

Josefina Dusk, Nanashi, Icaterina.

19:00 | 200 Kč | PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Událost na Facebooku
Josefina Dusk  proměňuje pocity úzkosti, paniky a l'appel du vide v hravě dystopický, hutný, techno pop s manickou vílí energií. Rovněž vhodné pro vlhké jeskynní radovánky a barokní jeviště.
ICATERINA.
Elektronická show - alternative synchronic electropop. Melodramatické texty spojené s elektronikou. Girl power! Energetické dívky tančí, zpívají a svíjí se v rytmu neotřelých beatů. Kluci, lásky, rozchody, krize, růst, srůst, radosti. 
Nanashi
Rapový přednes s hyperpopovými instrumentály doplněný o fantaskní samply anebo také citlivý projev s kytarovým či klavírním podmazem a akustickými bicími. Nanashi, producentka, zpěvačka a raperka ze Zlína, spojuje do jednotlivých celků mnoho stylů a inspirací, a přesto si ponechává silný rukopis v každém ze svých tracků. V prosinci vydala druhé album s názvem Josei. Rozsáhlý projekt slučuje elektropop, cloud rap či ethereal nebo post-rock a otevírá posluchačům svůj vlastní svět plný zasněných melodií a procítěných příběhů.
 
ENG
 
Josefina Dusk  transforms feelings of anxiety, panic and l'appel du vide into playfully dystopian, dense, techno pop with manic fairy energy. Also suitable for dank cave revels and baroque stages.
ICATERINA.
Electronic show - alternative synchronic electropop. Melodramatic lyrics combined with electronics. Girl power! Energetic girls dancing, singing and writhing to the rhythm of fresh beats. Boys, love, breakups, crises, growth, growth, joy. 
Nanashi
Rap delivery with hyperpop instrumentals complemented by fanciful samples or also sensitive delivery with guitar or piano backing and acoustic drums. Nanashi, a producer, singer and rapper from Zlín, combines many styles and inspirations into individual units, yet retains a strong signature in each of her tracks. In December, she released her second album, Josei. The sprawling project merges electropop, cloud rap or ethereal or post-rock, opening up its own world of dreamy melodies and heartfelt stories for listeners.