Program

So 20. 4.

Neon Nostalgia

Událost na Facebooku
Neon Nostalgia je elektronický hudební večírek, kde ozvěny minulosti mísí s vizemi budoucnosti. Návštěvníci se ponoří do světa, kde retro 80. a 90. let vzkvétá v novém světle díky současné elektronické hudbě.
Zářivá neonová světla a nostalgické melodie vytvářejí spolu s futuristickými vizuálními efekty magickou atmosféru a večírek je tak příležitostí pro všechny prožít jedinečnou noc plnou tance, hudby a atmosféry, v prostředí kde se minulost a budoucnost setkávají v harmonii.
-------------
Neon Nostalgia is an electronic music party where echoes of the past mix with visions of the future. Attendees will dive into a world where the retro vibes of the 80s and 90s bloom in a new light thanks to contemporary electronic music.
Bright neon lights and nostalgic melodies, together with futuristic visual effects, create a magical atmosphere, making the party an opportunity for everyone to experience a unique night full of dance, music, and atmosphere, in an environment where the past and future meet in harmony.
-------------
DJs: ElectroDruid, Namax, Magnetic Void, Giramundo
Retro-futuristic analog Visuals by FotonX

Odkazy

https://www.facebook.com/FotonXperience